Duurzaamheid in de bedrijfsvoering

‘Het vrijblijvende is eraf’

Duurzame koffiebekers, zuinige verlichting, schonere auto’s en andere producten dragen veel bij aan de duurzame bedrijfsvoering. IenM voerde al een waslijst aan acties uit op dit gebied. In 2016 was het tijd om duurzaamheid naar een hoger niveau te tillen

Verder lezen

Het programma Duurzame Bedrijfsvoering heeft mooie resultaten behaald, vertellen programmamanager Jacques Dubbeldam (IBI) en René Goverde (DG Milieu en Internationaal).

Een belangrijke mijlpaal was de vaststelling van een ambitie, visie én actieagenda voor de duurzaamheid van IenM in de Bestuursraad. Het gaat om meer dan duurzame bedrijfsvoering alleen. Duurzaamheid wordt nu ook meegenomen in de beleidsadvisering en –uitvoering binnen Rijkswaterstaat.

Dit bredere programma Duurzaam IenM ging in 2016 van start, evenals een programma duurzame bedrijfsvoering voor het hele Rijk. Beide programma’s zijn onder meer vanuit IBI geïnitieerd. ‘2016 was het jaar van de opschaling van duurzaamheid’, stelt Goverde vast.

Jacques Dubbeldam (links) en René Goverde: ‘We werken aan een duurzame beweging.’ Jacques Dubbeldam (links) en René Goverde: ‘We werken aan een duurzame beweging.’

CO2-bewust certificaat

De ambitie binnen IenM is hoog: in 2030 klimaatneutraal worden, geen primaire grondstoffen gebruiken en alle materialen hergebruiken. IenM heeft in 2016 een speciaal instrument ingevoerd om hierop te kunnen sturen: de CO2-Prestatieladder.

René Goverde, vanaf de start tevens lid van het programma Duurzame Bedrijfsvoering: ‘De CO2-Prestatieladder helpt ons een goed intern duurzaamheidsbeleid te voeren. We kunnen er ambitieuze doelen mee stellen, meten hoe goed we het doen en welke maatregelen we kunnen nemen om het gewenste eindresultaat te bereiken. Een certificerende instantie beoordeelt onze inspanningen en geeft op basis daarvan een zogenoemd CO2-bewust certificaat af. IenM is de tweede overheidsorganisatie die zo’n certificaat in huis heeft.’

‘Het instrument helpt je ook om duurzaam denken en doen in je hele organisatie te verankeren’, vult Dubbeldam aan. ‘Het onderwerp staat nu standaard tweemaal per jaar op de agenda van de Bestuursraad: Wat hebben we afgesproken? Waar staan we nu? En wat moet anders of beter? Daarnaast is duurzaamheid nu ook een onderdeel van de start- en verantwoordingsgesprekscyclus van de Secretaris-Generaal en de overige leden van de Bestuursraad. En het onderwerp duurzaamheid wordt een standaardkopje in het format van alle nota’s. Het vrijblijvende is er dus vanaf. De certificering verplicht ons tot serieuze duurzame bedrijfsvoering. Voor meerdere jaren.’ 

Nationale Klimaattop

De Nationale Klimaattop is een andere activiteit waar Dubbeldam en Goverde trots op zijn. De beleidsdirectie van Goverde organiseerde deze bijeenkomst, waar regionale en lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij elkaar kwamen om het Klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland.

Goverde: ‘Tijdens deze bijeenkomst hebben we ook de gelegenheid aangegrepen om duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda te krijgen van andere ministeries en rijksorganisaties. Met succes, want organisaties als FMHaaglanden en het Shared Service Center-ICT (SSC-ICT) hebben inmiddels zelf ook duurzaamheidsplannen opgesteld of zijn hier mee bezig.’

Dit is niet alleen een mooi resultaat voor de rijksorganisaties, maar ook voor IenM. ‘Onze duurzame bedrijfsvoering staat niet op zichzelf. Daar hebben we serviceorganisaties zoals de SSC- ICT en FMHaaglanden hard voor nodig. Alleen als zij ook een duurzaam aanbod hebben, kunnen wij voor duurzame opties kiezen. Zo werken we aan een duurzame beweging.’

In de praktijk

Het gesprek valt even stil. ‘Het lijkt alsof we met niets anders bezig zijn geweest dan met systemen, draagvlak en management’, merkt Dubbeldam op. ‘Toch hebben we ook gewerkt aan tastbare producten. Zo drinken we sinds kort uit nieuwe koffiebekers die gemaakt zijn van natuurlijke en herbruikbare grondstoffen. Van onze gebruikte bekers wordt onder meer toiletpapier gemaakt, dat op onze wc’s is te vinden. Daarmee kunnen we flinke duurzaamheidswinst boeken. Juist ook omdat de goede resultaten van dit proefproject voor andere departementen aanleiding kunnen zijn ons te volgen. Alleen al in Den Haag gaan er jaarlijks circa 1,2 miljoen koffiebekers doorheen!

Ook zijn we in 2016 begonnen met een experiment met de Fairphone, een duurzame smartphone die uit duurzaam gewonnen mineralen bestaat en die je makkelijk zelf kunt repareren. En we zijn trots op de mooie opruimactie die Rvoor en FMHaaglanden op touw hebben gezet in het kader van de aanstaande verhuizing naar het nieuwe Rijkskantoor aan de Rijnstraat. Alle kasten zijn "uitgemest", met hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We stonden te kijken wat eruit kwam: papier, tennisballen, schemerlampjes, beeldjes… heel wat materiaal om duurzaam te verwerken.

Een nieuwe regeerperiode, een nieuw vliegtuig

Hij heeft een interessante tijd achter de rug. Wat heet, Hans IJsselstijn, directeur Financiën en Inkoop bij IBI, zit er nog middenin. Het oude regeringsvliegtuig is bijna verkocht. Over het nieuwe wordt druk onderhandeld.

Verder lezen

De KBX (Koningin Beatrix), het oude regeringsvliegtuig, is een Fokker 70 uit 1996. Na twintig jaar trouwe dienst gaat ze Nederland verlaten.

Rechtstreeks

2016 Stond dus voor een belangrijk deel in het teken van zoeken, via een Europese Aanbesteding, naar een nieuw vliegtuig. Hans IJsselstijn: ‘Het moet de regeringsleden en de leden van het Koninklijk Huis rechtstreeks naar de koninkrijksdelen kunnen brengen. Het moet minstens 24 passagiers kunnen vervoeren. Je moet goed kunnen werken in het vliegtuig – er moeten vergadertafels inzitten. Het zijn enkele van de functionele eisen die in de loop van 2016, na afstemming tussen de ministeries van BZ, AZ, Financiën en IenM, op papier kwamen. 

Delicaat

Het Nederlandse regeringsvliegtuig staat volop in de belangstelling, zo bleek de afgelopen jaren. Iedereen vindt er wel wat van. Er is veel geld mee gemoeid - naar verwachting een bedrag tussen de 50 en 90 miljoen euro. Het kabinet heeft hierbij de voorkeur voor een tweedehands vliegtuig.

India

In het begin van het traject, toen de functionele eisen waren geformuleerd, is er nog gekeken naar een mogelijke koop van een vliegtuig op een veiling in India. Vanwege het failliet van de partij leek dit mogelijk goedkoop te kunnen. Hiervoor is IJsselstijn zelfs samen met de Inspectie Leefomgeving en Transport in India geweest. Daar werd een Airbus A319 van een miljardair geveild. Althans, dat was de bedoeling. IJsselstijn: ‘Maar aan dat vliegtuig en het papierwerk zaten te veel haken en ogen. De (juridische) risico’s waren niet te overzien. Uiteindelijk is besloten geen bod te doen.’

Turnkey

De aanbesteding voor het regeringsvliegtuig is in de zomer van 2016 op www.tenderned.nl geplaatst, het digitale marktplein voor aanbestedingen van de rijksoverheid. Belangrijk aspect: er werd een turnkeyproject van gemaakt. Marktpartijen moesten vliegtuig én interieur kunnen leveren. Ze hadden tot 12 december om hun bod in te dienen. Uiteindelijk dongen vier partijen naar de opdracht. IJsselstijn: ‘Bij de beoordeling spelen dan verplichte zaken, zoals het kunnen voldoen aan een bankgarantie. Maar ook wegingsfactoren zoals het brandstofgebruik. Uiteindelijk kon geen van de biedingen aangemerkt worden als een geldige bieding.’

Wat nu

IJsselstijn: ‘Het aanbestedingsproces is dus voorlopig nog niet afgerond. Er is voldoende reden om met een van die vier partijen verder te praten en onderhandelen. De Aanbestedingswet biedt daar de ruimte voor. Er is dus nog een kans dat we eruit gaan komen.’ En de oude KBX? ‘Die wordt door de dienst Domeinen verkocht. Daar worden reeds vergaande onderhandelingen over gevoerd.

Meepraten

‘Het grappige’, zegt IJsselstijn ten slotte, ‘is dat ik zelf mijn carrière ben begonnen in de luchtvaart als grondwerktuigkundige bij Transavia. Later maakte ik na een avondstudie Technische Bedrijfskunde de overstap naar engineering, vervolgens naar de luchtmacht. Vervolgens kwam ik na Bestuurskunde in Leiden terecht in managementfuncties. Dit is uiteindelijk een goede basis gebleken om dit project aan te sturen en met de partijen inhoudelijke gesprekken te voeren.’ Ten slotte: ‘Dit kan alleen met een heel goed team mensen om mij heen van HBJZ, IBI, FMC, DBO, DCO en externe adviseurs.’ 

Waarom ik werk bij Bedrijfsvoering

‘Ik geloof in jezelf blijvend ontwikkelen’

Pamela de Haas

Verder lezen

Trots in 2016

‘Ik help medewerkers bij het reflecteren op hun werk en bij bewuste vervolgstappen nemen. Wat maakt dat je in beweging komt? Dat je wilt ontwikkelen en veranderen. Of in ieder geval: mee wilt gaan in de ontwikkelingen die er zijn? Dat soort vragen vind ik blijvend interessant. Je komt pas in beweging op het moment dat je zelf de intrinsieke motivatie voelt.

Ik ben trots op het programma Vakmanschap in de Bedrijfsvoering dat ik samen met Margreet Moolhuijzen van FMC heb opgezet (zie ook pagina 12). Echt een mooi, gezamenlijk programma van IBI en FMC. Het nodigt jou als medewerker uit je eigen vakmanschap onder de loep te nemen en verder te ontwikkelen. Het programma biedt opleidingen aan en stimuleert bijvoorbeeld ook het leren van elkaar. 

Een hoogtepunt vond ik ook de workshops Anders Werken die ik organiseerde. Daar werd meer gebruik van gemaakt dan voorzien. Én ik heb mijn tweejarige opleiding Corporate Learning afgerond. Dit jaar ben ik gestart met de master Arbeids- en organisatiepsychologie. Ik blijf dus ook in en naast mijn werk leren en ontwikkelen. Mijn motto: ‘Practice what you preach!’
 

Persoonlijk

‘Ik fiets twee keer per dag door het Haagse Bos, weer of geen weer. Ideaal om op te laden en te ontspannen. En altijd weer spannend of ik de buizerd en de eekhoorns tegenkom.’

 

Pamela de Haas (38)
over Pamela
over Pamela

Functie:
Adviseur Leren en ontwikkelen (IBI HRM&FM)

Privé:
fietsen, natuur.

Naar een nieuwe plek

Klaar voor rijkskantoor Rijnstraat

Zorgen dat het loopt

Zo doen we dat!

Eenheid in beleid, gastvrijheid, veiligheidsorganisatie, voortgangsrapportages, mobiliteit, personeelsgesprekken. Dagelijkse zaken, wel essentieel.

Waarom ik werk bij Bedrijfsvoering

‘Ik ben een teamspeler’

Ronald Vrolijk

Verder lezen

Trots in 2016

Samen met een collega coördineer ik het begrotingscluster. Het grootste deel van het jaar ben je bezig met de begrotingsvoorbereiding voor de ontwerpbegroting van – in dit geval – 2017. Die is in 2016 goed verlopen. We zorgden dat er een zorgvuldig afgestemd begrotingsrapport kon worden voorgelegd in de bestuursraad. Daardoor kon het begrotingsrapport zonder discussiepunten worden aanvaard door de bestuursraad en bewindspersonen. Wat we terugkregen was: ‘Geen opmerkingen. Met complimenten’.

Dit is een prima prestatie, niet alleen van FMC, maar ook van alle overige collega’s binnen IenM die hieraan een bijdrage hebben geleverd. In het bijzonder ben ik trots op ons clusterteam. Ik ben een echte teamspeler. Ik vind het mooi en fijn om met elkaar een resultaat neer te zetten. Het is een praktisch zelfsturende, zeer stabiele unit, een goede mix van jonge en meer ervaren collega’s. We helpen elkaar, zijn niet te beroerd om eens een uurtje langer te blijven om te zorgen dat we als team leveren. Dat is heerlijk werken.’
 

Persoonlijk

‘Ik ben geboren en getogen in Scheveningen. Ik heb hier ruim veertig jaar gewoond. Mijn familie komt ervandaan, mijn kinderen zijn hier geboren. Hier ligt mijn hart. Het is ook de plek die me rust geeft, als ik lekker hardloop op het strand.’

Ronald Vrolijk (42)
over Ronald
over Ronald

Functie:
Begrotingscoördinator (Begroting en Beleidscontrol, FMC)

Privé:
hardlopen, voetballen, strand, Scheveningen.

Werken met de juiste data

‘Je moet naar het ongerijmde willen zoeken’

Hoe verkrijg je in deze tijd van big data en privacyregels de juiste data? En hoe vertaal je die in beter beleid? Teamleider Bram Anker en plv. afdelingshoofd Anneke Smilde binnen DG Bereikbaarheid over de kracht van betrouwbare informatie.

Verder lezen

‘Als Directoraat Wegen en Verkeersveiligheid wil je de Tweede Kamer kunnen informeren over aantallen verkeersslachtoffers. En je wilt ook over data beschikken als: op welke plaatsen vallen de slachtoffers, op welke tijdstippen, hoe zwaar zijn de ongelukken. Die data heb je nodig om goed onderbouwd beleid te kunnen voeren op het voorkomen van verkeersongevallen. We hebben, als DGB/WV, dus grote behoefte aan betrouwbare informatie’, zegt Anneke Smilde. 

Kwaliteitsverlies

Die informatie wordt geleverd uit het zogenoemde BRON-bestand (Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland) dat bij Rijkswaterstaat in beheer is. RWS verzamelt deze informatie uit verschillende bronnen, zoals de politie, het CBS en ziekenhuizen.

Smilde: ‘RWS gaf eind 2015 aan dat privacyregels steeds meer een beperkende rol spelen, zeker als je nieuwe databronnen wilt gebruiken. En nieuwe databronnen zijn echt nodig om de kwaliteit van onze informatie te verbeteren.’

Bram Anker is als informatiemanager en teamleider hard bezig de ‘dataleveranciers’ mee te krijgen. Dat is niet heel eenvoudig, zegt hij: ‘Je moet hen bereid vinden om tijd en moeite te investeren in iets dat niet hun directe belangen dient.’

Informatiehuis 

Het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid organiseerde de eerste helft van 2016 twee sessies waarbij deze knelpunten in kaart werden gebracht. Een breed gedeelde conclusie, vertelt Smilde, was dat er een informatiehuis zou moeten komen voor verkeersveiligheid. ‘Gebruikers van dat ‘loket’ kunnen vragen stellen op het gebied van verkeersveiligheid. En achter dat loket worden alle beschikbare bronnen benut om informatie te koppelen zodat beleidsvragen kunnen worden beantwoord.’ 

Doorsnijdende thema’s

Tegelijkertijd is Anker bezig met hoe je zo’n informatiehuis voor verkeersveiligheid, en andere informatiehuizen voor bijvoorbeeld waterkwaliteit, dijkverzwakking en luchtverontreiniging, kunt inrichten. ‘Je moet er rekening mee houden dat van beleidsmedewerkers steeds meer wordt verwacht dat ze zich bezighouden met doorsnijdende thema’s. Dat ze elementen uit verschillende themadossiers met elkaar kunnen combineren.’
Beleidsmedewerkers moeten steeds meer een experimenterende houding aannemen, zegt Anker. ‘Je moet willen zoeken naar het ongerijmde – intuïtief op zoek gaan naar verbanden tussen verschillende datasets. Bijvoorbeeld: bestaat er een correlatie tussen bepaalde reclame-uitingen langs de weg en het aantal ongelukken dat daar gebeurt?’ 

Informatieplein van de toekomst

Anker: ‘Om deze manier van werken te faciliteren, zouden we gebaat zijn bij een ministerie-breed, digitaal informatieplein. Jij staat daar dan als beleidsmedewerker midden op dat plein. En in plaats van dat je bij allerlei diensten moet gaan graven naar de voor jou relevante informatie, heb je vanaf dat plein min of meer direct toegang tot de eerdergenoemde informatiehuizen. Zoals je voor je boekenkast staat en daar dan een paar boeken uittrekt. Ik hoop dat we hier de komende jaren hard aan kunnen werken.'

Waarom ik werk bij Bedrijfsvoering

‘Ik word blij van echt iets maken’

Inge van der Marel

Verder lezen

Trots in 2016

‘Tot eind vorig jaar werkte ik als relatiemanager bij de afdeling Documentaire Dienstverlening. Op het gebied van documentaire informatievoorziening is er in relatief korte tijd veel veranderd. Vroeger zat je als ‘archiefafdeling’ achterin het proces, maar tegenwoordig zijn er naast uitvoerende taken veel meer adviserende werkzaamheden. Als relatiemanager moet je in een complex en dynamisch speelveld een gelijkwaardige gesprekspartner voor de klant zijn.

In november organiseerde ik, samen met collega’s, een congres dat in het teken stond van samenwerken. Dat was een succes – er liepen veel collega’s rond uit diverse departementen en ketenpartners. Het congresthema was Groeien door samenwerken en dat was ook mijn thema in 2016.’
 

Persoonlijk 

‘Ik heb de neiging om mijn werk mee naar huis te nemen en erover te blijven nadenken. Dan is het prettig om daarnaast iets anders te doen dat je gedachten totaal in beslag neemt. Voor mij is dat, naast sporten en reizen, edelsmeden. Ik vind het ontzettend leuk om echt iets te maken.’

Inge van der Marel (30)
over Inge
over Inge

Functie:
Adviseur Informatievoorziening (IBI/DCI/Architectuur en Informatiemanagement)

Privé:
edelsmeden, hardlopen, paardrijden, reizen.

eParaferen

Transparant, sneller en minder papier

In 2016 werd eParaferen voor het eerst ingevoerd bij een heel Directoraat-Generaal en drie stafdirecties. Er zijn nog 21 directies te gaan. Hoe zijn de ervaringen tot nu toe? ‘We kunnen nu alles altijd en overal zelf doen.’

Verder lezen

Een brievenboek met documenten om te tekenen - het heeft een eigen charme. Maar het is wel omslachtig. Het secretariaat moet goed bijhouden wie in huis is om de documenten met de hand te paraferen. Daarna moet het stuk door de scanner voor het Document Management Systeem en het digitaal archief. Secuur werk, want je moet zeker weten dat je met de laatste versie werkt. eParaferen werkt niet alleen makkelijk en snel, het geeft ook meer inzicht in de status van de ‘parafenketen’. Iedereen kan zien wie zijn fiat heeft gegeven in welke fase van het proces.

Hart van het beleid

Eind 2015 ging het project eParaferen van start. Projectleider Lysette Fokké: ‘Het is heel belangrijk om een werkwijze te vinden die aansluit bij werkprocessen en de wensen van gebruikers. Zeker bij digitalisering luistert dat nauw. Maar al te vaak worden prachtige dingen gemaakt die op de plank blijven liggen omdat mensen er niets mee kunnen. Dit wilden we koste wat het kost voorkomen. Daarom kozen we voor de zogenoemde participatieve strategie. We betrokken gebruikers bij de keuze van hun nieuwe manier van werken en de mogelijkheden die het Document Management Systeem biedt om dat te ondersteunen. Ook bouwen we een parafeer-app, zodat managers die veel onderweg zijn, hun documenten kunnen paraferen op hun tablet. Digitalisering maakt ook veel onbenoemde dingen expliciet. Denk aan de politieke verhoudingen tussen verschillende directies. Wie geeft wanneer precies een medeparaaf? Of: welke mandaten liggen ten grondslag aan welke documentstromen? Als bedrijfsvoeringproject merken we dat we echt werken in het hart van beleid.’

Persoonlijke training

Vier implementatieteams met verandermanagers en trainers leerden in 2016 zo’n 500 IenM’ers hoe ze hun documenten digitaal kunnen paraferen. Fokké: ‘eParaferen is gekoppeld aan het Document Management Systeem. Gebruikers zijn niet echt te spreken over dit systeem en gebruikten het tot voor kort nauwelijks. De implementatieteams hebben dan ook uitgebreid aandacht besteed aan het gebruik van dit systeem. Medewerkers kregen individueel les.’

Transparant is belangrijk

Op de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken werkt inmiddels iedereen met het Document Management Systeem. Iedereen die ervoor bevoegd is kan een elektronische paraaf zetten. Alles staat of valt met zorgvuldigheid op deze hoofddirectie, die de wetgevingstrajecten voor heel IenM verzorgt.

Directeur Arend-Jan Schölvinck: ‘Voordat wij met de wetgeving aan de slag gaan, zijn er al veel documenten geproduceerd en door heel wat handen gegaan. Als je, zoals wij, aan het einde van de pijplijn zit, is het cruciaal om te weten welke route al die documenten hebben afgelegd en wie daarmee bezig zijn geweest. Maar ook daarna luistert het nauw. Het wetgevingsproces is gebonden aan een strak besluitvormingsproces. Documenten leggen een vaste route af langs bewindslieden, ministerraad, Raad van State, de Koning, enzovoort. Er zijn vaste formats en harde deadlines. Transparantie is heel belangrijk. Bovendien zijn stukken ook later gemakkelijker terug te vinden’

Nog eenmaal brievenboek

Schölvinck was dan ook blij met het besluit van zijn directiesecretaris om te starten met eParaferen. Oktober 2016 kregen alle 140 medewerkers een training. ‘Iedereen kreeg persoonlijk les achter zijn pc. Voor vragen konden we terecht bij het projectteam, dat een verdieping lager was gehuisvest. Binnen een halfuur kreeg je antwoord.’

De begeleiding nam vier maanden in beslag, maar die tijdsinvestering betaalt zich dubbel en dwars terug. ‘Het systeem werd meteen goed gebruikt. Na de training is het nog één keer voorgekomen dat een document in het brievenboek belandde om ondertekend te worden.’

Tien keer zo snel

Volgens Schölvinck werkt eParaferen tien keer zo snel als de oude methode. ‘We kunnen alles altijd en overal zelf doen. Het secretariaat hoeft niet meer langs de bureaus, papieren kunnen niet zoekraken en je hebt altijd de juiste versie bij de hand. Daarnaast krijg je automatisch bericht als je een document moet behandelen. Daardoor doe je het ook meteen, is mijn ervaring.’

Blijven opletten

eParaferen komt de dienstverlening ten goede, maar oplettendheid blijft nodig. ‘Ik haal meer fouten uit een tekst op papier. Als het echt erop aankomt, moet je je niet laten verleiden om snel van het beeldscherm te lezen. Ook feedback geven aan auteurs gaat makkelijker via de mail dan via het Document Management Systeem. Mijn feedback is bovendien vaak persoonlijk, niet iedereen hoeft dat te zien.’

Arend-Jan Schölvinck
Arend-Jan Schölvinck

directeur Juridische Zaken

Lysette Fokké
Lysette Fokké

programmamanager eParaferen

Waarom ik werk bij Bedrijfsvoering

‘Ik ben goed terechtgekomen’

Johan Bosma

Verder lezen

Trots in 2016

‘Na mijn studies Bedrijfskunde en Bestuurskunde in Nijmegen en Rotterdam heb ik vorig jaar gesolliciteerd voor het Financial Traineeship, bedoeld voor starters met een afgeronde WO-master. Het is voor de overheid een manier om te verjongen en voor afgestudeerden zoals ik een ideale kans om gedurende twee jaar te ervaren hoe het is om op verschillende plekken binnen de Rijksoverheid te werken. Ik kon in september beginnen.

Alles wat met vervoer te maken heeft - treinen, vliegtuigen, auto’s – fascineert me. Dan is het natuurlijk mooi dat je uitgerekend bij het directoraat-generaal Bereikbaarheid terechtkomt. Ik moest me die eerste maanden veel eigen maken – je hebt nog geen idee wat er speelt – maar gaandeweg heb ik mijn toegevoegde waarde ontdekt. Bij het DG Bereikbaarheid werken veel beleidsmedewerkers met goede ideeën. Wat ze kunnen gebruiken is hulp bij het kijken naar het financiële plaatje en de spelregels om die ideeën concreet te maken. Ik begin die spelregels nu aardig in de vingers te krijgen en kan daarover adviseren. Daarmee heb ik inmiddels een niche voor mezelf gevonden. Ik ben goed terechtgekomen.’

Persoonlijk

‘Naast mijn werk vind ik het lekker om te sporten, of een leuke pot voetbal te kijken. Als ik meer tijd heb, lees ik graag een goed boek of ga op vakantie. Daarnaast spreek ik veel af met vrienden.’

Johan Bosma (23)
over Johan
over Johan

Functie:
Financial Trainee - Control IBI (DG Bereikbaarheid)

Privé:
sport, lezen

Vakmanschap in de bedrijfsvoering

Waardering voor je werk

Wat deden we in 2016 om ons vakmanschap als IBI en FMC verder te ontwikkelen? Lees hier over de Leerlijn bedrijfsvoering, de verdere ontwikkeling van Lean, de Parade van de bedrijfsvoering en het Festival van de waardering.

Waarom ik werk bij Bedrijfsvoering

‘Ik ben een clubjesmens’

Corry Bijkerk

Verder lezen

Trots in 2016

‘Ik onderzocht met bestuursraadsleden en HRM-collega’s welke maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op ons werk en wat dat betekent voor ons personeelsbeleid. Technologische ontwikkelingen gaan snel en bieden veel kansen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van data-analyse of het inzetten van technologie bij de samenwerking met de energieke samenleving. Optimaal gebruikmaken van technologie vergt wel andere competenties en vaardigheden van mensen. Daar moeten we ons personeelsbeleid op inrichten. Denk aan scholingsprogramma’s en tijdig anticiperen op gewijzigde of nieuwe functies. Daarmee zijn we nu druk bezig.’
 

Persoonlijk

‘Ik heb de grote luxe dat ik vlakbij Landgoed Den Treek woon. Hier loop ik twee keer per week mijn trimrondje. Met onze trimclub. Ik ben echt een clubjesmens.’ 

Corry Bijkerk (55)
over Corry
over Corry

Functie:
Senior adviseur organisatieontwikkeling (FMC-HRM)

Privé:
hardlopen, eetclub, wandelclub, studieclub, tuinclub

2016 in cijfers

...

Colofon

Met en voor wie wij werken

Colofon

Met en voor wie wij werken

IBI-FMC werkte in 2016 voor:

 

 • Bestuurskern IenM
 • Rijkswaterstaat
 • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 • Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
 • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alleen in Den Haag
 • Staf Deltacommissaris
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Centraal Planbureau
 • Sociaal Cultureel Planbureau

 

Dit jaarbericht is uitgegeven door:

 

Financiën, Management & Control (FMC) Integrale Bedrijfsvoering IenM (IBI)

Postbus 20906, 2500 EX Den Haag 

 

Colofon:

 

Ontwikkeling en redactie

Alma van Oest, Maaike Cosgun

 

Ontwerp, concept en coördinatie

Ontwerpwerk, EMMA

 

Tekst- en eindredactie

EMMA

 

Fotografie en video

EMMA, ANP, MinIenM

 

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBI.